Detail akcie

DARK PLAY PARTY X.

Dátum

sobota 24.02.2024

Čas

20:00

Miesto

Majestic Music Club

Dark Play Party X.

DARK PLAY PARTY oslavuje svoje 10. vydanie!!!

Jedinečná, najakčnejšia erotická, fetish a play party bude ešte väčšia!!!
 

Konať sa bude v Majestic Music Clube dňa 24.2.2024 (sobota) o 20h na Karpatskej 2 v Bratislave.

Predstavte si bizarný svet, v ktorom stále prežíva otroctvo, stredoveké tresty a rozmary aristokracie. V ktorom je človek odmeňovaný bolesťou a trestaný rozkošou. Svet temný a tajuplný. Vábivý a podmanivý. Miesto, kde sa bolesť mieša so slasťou. Pozývame Vás do neho. Lebo ako bolo povedané, jediný spôsob ako sa zbaviť pokušenia, je poddať sa mu. Dark Play Party je garanciou toho, že sa ráno nebudete chcieť vrátiť do bežnej reality!
 

Okrúhle 10. vydanie prináša so sebou:

– 5 vzrušujúcich show – to najlepšie z predchádzajúcich ročníkov!

– VIP zónu s vlastným sedením, občertvením a barom na balkóne. VIP členovia majú tiež možnosť sa osobne stretnúť s performermi

– ešte väčšiu a rozšírenejšiu herňu
 

– väčšiu tanečnú plochu

Jedná sa o party s uzavretou spoločnosťou. Vstup je možný len s platným lístkom. 
 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na darkplayparty@gmail.com.
www.darkplayparty.eu

Sledujte nás na Instagrame @darkplayparty


Podmienky : 
18+
Dresscode– Latex, lak, koža, uniformy, gothic, korzety, crossdressing, kinky,elegant. 
Vyhotovovanie akýchkoľvek foto, video, či zvukových záznamov je zakázané!
Šatňa a priestor na prezlečenie bude k dispozícii.

Predpredaj – 39€

VIP – 69€

Na mieste- 50€

 

ENGLISH VERSION

Dark Play Party X.
Fetish, erotic, play party
Slovakia’ s Premier and most action packed erotic fetish play party celebrates its 10th edition!!!
Place Location: Majestic Music Club, Karpatská 2,  Bratislava
Date: 24. 2. 2024
Time:
Doors open: 8:00-9:00 pm,
Program starts: 9:00 pm
Our Dark Play Party Vol. 10 is getting closer!
We warmly invite you to Majestic Music Club, Bratislava, on Saturday February 24th, 2024 for our evening of erotic, BDSM and fetish themed performances.
Yield to the temptation of the Darkness and join us at our Dark Play Party in a world where medieval slavery, punishments and aristocratic whims still survive. Where one is rewarded by pain and punished with pleasure. A place where senses combine in an experience so dark, mystic and tempting that we guarantee you won´t want to return to mundane, normal life the morning afterwards.

The round 10th edition brings with it:

5 exciting shows – the best of previous years!

VIP area with private seating, refreshments and a bar on the balcony. VIP members also have the opportunity to meet the performers in person
 

– an even bigger and more expanded play area
 

– a larger dance floor
 

There is dark music, live SM shows and BDSM workshops/lessons to keep your hedonistic soul entertained.
Facilities include a well equipped playroom, changing room and a cloakroom for your street clothes and alternate costumes.
For everyones’ safety, this is a closed party. It is not open to the public and attendance is by valid ticket only.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us via our email, darkplayparty@gmail.com

Follow us on Instagram @darkplayparty

Conditions:
Ages 18+ only.
Dress code: Latex, lace, leather, uniforms, gothic, corsets, crossdressing, kinky, or formal elegance.
Photography, video or sound recording is strictly prohibited!
Changing facilities will be available.

Price – pre-sale 39€

VIP- 69€

On the door – 50€

 

Upozornenia pre osoby zúčastnené na podujatí:

 

1. Organizátor umožní vstup na akciu len účastníkovi s platnou vstupenkou, za dodržania stanoveného dress-codu a v stave nevzbudzujúcom pochybnosti o spôsobilosti účastníka zúčastniť sa akcie;

2. Každý účastník vstupuje na akciu dobrovoľne;

3. Na akcii platí zákaz rušiť priebeh akcie, či iných účastníkov akýmkoľvek nevhodným správaním; 

4. Na akcii platí zákaz nútiť iného účastníka do akýchkoľvek aktivít / činností;

5. Na akcii platí zákaz zasahovania do aktivít iného účastníka/účastníkov bez súhlasu každého z nich;

6. Na akcii platí zákaz zhotovovania fotografií, videí a iné obrazových, či zvukových záznamov;

7. Na akcii platí zákaz vykonávania akýchkoľvek aktivít / činností, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi;

8. Každý účastník dbá na bezpečnosť svoju i ostatných účastníkov akcie; aktivít sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť; v prípade zistenia vzniku ujmy na zdraví sebe, či inému účastníkovi, okamžite kontaktuje organizátora akcie.

V prípade porušenia ktoréhokoľvek zákazu, či pravidla, je organizátor akcie oprávnený účastníkovi zamedziť vstup na akciu, alebo ho vylúčiť z akcie bez náhrady vstupného.Organizátor akcie je tiež oprávnený akciu predčasne ukončiť (najmä z bezpečnostných dôvodov).